vlierbeekveld fase 2

vlierbeekveld fase 1

wonen op de grens van stad en platteland

Vlierbeekveld is een groot open terrein in Kessel-Lo, Leuven, tussen de Diestsesteenweg en de abdij van Vlierbeek. De stad Leuven plande hier rond 2004 sociale huur- en koopwoningen naar een inrichtingsplan van NERO. Dit plan voorzag in voortuinstroken van slechts 3 m breed om parkeren in de voortuin te beletten. De kleine percelen (10 m breed bij ca. 25 m diep) dwongen zo tot zeer compacte woningen omdat ze ook een carport of garage moesten omvatten.
Na de goedkeuring van dit inrichtingsplan volgde een wedstrijd voor het ontwerp van de concrete woningen. Bureau T’Jonck-Nilis kreeg als eerste laureaat van deze wedstrijd de opdracht voor 37 sociale koopwoningen met drie tot vier slaapkamers. In de toekomst volgt nog een tweede reeks huur- en koopwoningen.
Door geschillen met de buurt en juridische tegenspraken tussen het inrichtingsplan en bestaande verkavelingen volgde een definitief ontwerp pas in 2009. Zo bleek o.a. dat een deel van het terrein onder een oude regelgeving viel. Die legde koppelwoningen met een zadeldak op, in plaats van de rijwoningen met plat dak uit het plan van NERO. Een carport was hier expliciet verboden.

Het wedstrijdontwerp en de definitieve plannen beantwoorden aan enkele simpele uitgangspunten.
• Het gebied ligt op de grens van stad en platteland. De tuinen hebben daardoor een groot belang. We zorgen voor vlotte toegankelijkheid vanaf de straat via carport of garage
• Boven wonen kan interessant zijn om zicht te houden vanuit de leefruimte op de abdij
• Bij rijwoningen is een levendige straatwand van belang. Het ontwerp creëert door een schakeling van verwante types een specifieke ritmiek, die eerder de rij dan de individuele woning benadrukt.
• Uitbreidingsmogelijkheden werden al in de ontwerpfase ingecalculeerd.
• De 10 koppelwoningen met hellend dak vormen een afwijkende groep. De niet ingerichte zolder biedt daar meteen uitbreidingsmogelijkheden. Door het terugspringende dak en een vergelijkbaar materiaalgebruik sluiten deze woningen visueel nog steeds aan bij de rest van de ontwikkeling.