VCLB

VCLB Leuven

Herinrichting van voormalig RTT gebouw

Het VCLB Leuven (Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het Katholiek Onderwijs regio Leuven), wilde zijn verspreid diensten centraliseren. Zo’ n CLB vervult drie opdrachten: medisch schooltoezicht, psychologische begeleiding van kinderen met leermoeilijkheden en documentatiecentrum voor ouders, leraars en leerlingen.

De keuze viel op het leegstaande RTT gebouw aan de Vismarkt in Leuven. Het VCLB kocht een vleugel aan de Karel Van Lotharingenstraat en een extra plateau achterin. Dit blok ligt aan een binnenplaats die als parking dient. Ze is bereikbaar via een onderdoorgang. Het gebouw was architecturaal van gering belang, maar goed onderhouden. Zo was het buitenschrijnwerk recent vernieuwd. De troef waren de volledig open ruimtes. Het VCLB beschikte op de etage zo over drie plateaus van 12,5 x 30 m, en een extra plateau van 20 x 13,5 m op +1. De doorrit deelde de begane grond wel op in twee ongelijke delen.

De zo beschikbare ruimte was wel slechts een fractie van die op de vroegere locaties. Dit dwong de medewerkers leerlingenbegeleiding tot een ware cultuurverandering. Ze konden niet langer elk een eigen bureau krijgen. Het ontwerp zette daarom sterk in op het transitieproces. Het reikte middelen en modellen aan om iedereen aan boord te houden. Daarnaast noopte het beperkte budget tot een sobere vormgeving. Toch is de inrichting grotendeels maatwerk.

  • Medisch schooltoezicht: Omwille van toegankelijkheid kregen de drie ‘circuits’ een toegang links van de doorrit. Hier situeert zich een eerste circuit en een grote vergaderzaal. Op de etage bevinden zich de andere circuits en het archief. Een nieuwe trap maakt de verbinding.
  • Onthaal- documentatiecentrum voor bezoekers: rechts van inkom en goed zichtbaar vanaf de straat.
  • Centrale diensten: Refter en ontmoetingsruimte voor personeel, bibliotheek en directielokalen situeren zich in de resterende ruimte op de eerste etage en de extra zijvleugel.
  • Leerlingenbegeleiders en archieven: Tweede en derde etage. De zes teams van de dienst werken hier in open kantoorlandschappen volgens het ‘clean desk’ principe. Wel zijn er aparte lokalen voor discrete gesprekken. Het gebouw leent zich door zijn tweezijdige belichting goed voor deze organisatie. Het kantoorlandschap ligt aan de straatzijde, de gesprekslokalen aan het binnenplein. Tussen beide zones loopt een gangpad. Boven dat pad bouwden we een mezzanine met polycarbonaat kanaalplaten. Zo ging geen plaats verloren aan het enorme archief, dat nu ook handzaam dichtbij is.

Opdrachtgever:              VCLB Leuven
Ontwerp en Realisatie:   2005-2007
Oppervlakte:                   1 750 m²
Budget:                           1 350 000 euro