Van Waeyenbergh

Van Waeyenberghlaan

LEUVEN: 22 sociale koopappartementen + commerciële ruimte

Het gebouw ligt langs de verbindingsweg die rond 1970 aangelegd werd tussen de Sint-Rafaëlkliniek in de binnenstad en het nieuwe Gasthuisberg buiten de Ring. De laan doorsnijdt het gebied tussen de Tervuurse en Brusselse straat.  Dit gebied helt sterk af van de vesten naar het centrum. Na de aanleg van de ruim bemeten laan verrezen hier op korte tijd vele grootschalige, vaak sociale bouwblokken. Het bouwperceel was het laatste stuk braakliggende grond in de buurt. Door een steil talud van 2 m aan de straatrand en een schuin met de straat mee hellend plateau vertoonde het terrein een totaal hoogteverschil van bijna 3 m. De bouwmaatschappij voorzag hier aanvankelijk 10 à 12 sociale koopwoningen en een buurtwinkel. Het terrein had echter meer draagkracht, zeker door het buurtpark achteraan. Wij stelden daarom een flatgebouw met 20 ruime appartementen, een parkeergarage en een buurtwinkel voor. Als extra voorzagen we op het dak een sportveld. In de loop van de bouw gaf de bouwheer echter de voorkeur aan 2 extra appartementen ter plaatse van dat sportveld.

Het gebouw is aan de straatzijde nagenoeg pal zuid gericht. Het is gedacht als een wigvormig baksteenvolume dat de helling van de straat volgt en staat op een vooruit springende plint in zichtbeton. Die plint omvat winkel en de parking. In het midden van dit blok is over vier etages een monumentale doorgang gemaakt. Halverwege in deze opening hangt een groot collectief balkon. De doorgang voert naar het park. Los in het midden staat het enige lift- en trappenhuis van het complex. De eerste anderhalve bouwlaag van het blok bevat van 8 split-levelwoningen, vier aan elke zijde van de grote doorgang. Deze woningen hebben een eigen voordeur aan een privé ontsluitingsweg achter het gebouw. Hun terras bevindt zich op de vooruitspringende plint in beton.

De volgende twee bouwlagen bevatten ‘schaarwoningen’. Dit zijn duplexwoningen van een bijzonder type: ze hebben steeds een leefruimte aan de zuidzijde en slaapkamers aan de noordzijde, maar dan op een ander niveau. Dit laat toe om de vier woningen aan elke zijde van de grote doorgang te bedienen met slechts één gang die uitgeeft op het balkon van de grote doorgang. Deze duplexen hebben over hun volle breedte een inpandig terras aan de zuidzijde. De terrassen dienen samen met een scherm van persroosters als zonwering en inkijkbescherming. Boven de schaarwoningen bevindt zich nog een meer gesloten, schuin afhellend volume. Op het hoogste punt bevat het ruim twee bouwlagen, op het laagste (ter plaatse van het oorspronkelijke sportveld) nauwelijks een halve bouwlaag. Hier werden zes woningen met uiteenlopende typologie (flats en duplexen met inpandig terras of flats op het sportveld) tussen de buitenmuren verzonken.

Opdrachtgever:                  SBK-Leuven

Ontwerp en Realisatie:       2004-2006
Oppervlakte:                       3 470 m²
Budget:                               2 500 000 euro
Fotos:                                  Filip Dujardin