Spar Wespelaar

SPAR Wespelaar

De bestaande SPAR winkel in Wespelaar maakte deel uit van het voormalig industriecomplex ‘La Corbeille’ (een conservenfabriek). Het geheel bestaat uit een imposante centrale loods met vier sheddaken van 65 x 31 m en twee aanliggende vleugels. De zuidvleugel aan de spoorweg is een monumentale beton- en baksteenstructuur van 70.5 m lengte. De noordvleugel meet 17 x 65 m, maar is meet bescheiden van hoogte. In deze zwaar verwaarloosde vleugel bevond zich de winkel. Deze was bovendien te klein geworden. Er ontbraken ook voldoende parkeerplaatsen. Toen de eigenaar ¾ van de centrale loods met sheddak kon kopen werd een uitbreiding onderzocht.

Er werden diverse scenario’s onderzocht, zoals o.a. een winkel op een plateau in de centrale loods boven een parking. Het voordeligste scenario bleek te bestaan uit een eenvoudig schema:

  • Bestaande winkel: restaureren in zijn oorspronkelijke vorm van een bakstenen fabrieksgebouw. Ondanks de gesloten vorm is er overvloedig natuurlijk licht vanuit het dak (oorspronkelijke en nieuwe daklichtopeningen). De bestaande tussenvloer over een kwart van de lengte van het blok werd aangewend voor personeelsruimtes en berging (onder) en kantoor en luchtgroep (boven).
  • Nieuwe voorbouw met sterk afwijkende esthetiek (grote, met hout beklede luifel) en grote glasopeningen naar buiten. Zijdelings een inrit voor een parking onder het gebouw en een loskade.
  • Grote loods met sheddaken: de begane grond werd ingericht als parkeerruimte. Die werd afgedekt met een plateau. Op de verdieping blijft het imposante sheddak zo integraal bewaard. Op termijn komen op het plateau woningen, in aansluiting op een woonontwikkeling in het blok langs de sporen.

De verbinding tussen oud en nieuw gebeurt door een 4 m breed wandelpad . Dat loopt onder de luifel aan de oostzijde van de uitbreiding, doorkruist dan het bestaande gebouw en mondt uit in de parking. Tussen dit pad en de winkelruimte in het bestaande gebouw werd een grote wand van staal en glas geplaatst waar de toegangsdeuren zich situeren. Vanuit het kantoor op de bestaande verdieping hebben de uitbaters zo zicht op de hele winkel. Het wandelpad onthult volledig de oorspronkelijke opbouw en inrichting van de oude conservenfabriek.

Opdrachtgever:                    Cuypers NV
Ontwerp en Realisatie:         2012-2015
Oppervlakte winkel:             2200 m²
Parking en werkruimtes:      1500 m²
Fotos:                                   Rudy Valkenier