Sint Norbertus

Sint Norbertus

Masterplan en nieuwbouw gedeelte van de Sint-Norbertus basischool.

De Sint-Norbertusschool is een kleuter- en basisschool in Leuven als zovele. Oorspronkelijk was ze gehuisvest in een statig oud pand met achterhuis en een prachtige, diepe tuin. In de loop der jaren werden ad hoc klassen bijgebouwd. Zo verdween de connectie tussen straat en tuin, en werd de speelplaats een verzameling restruimtes. Bovendien beantwoordde het hoofdgebouw niet meer aan huidige eisen voor brandveiligheid en zelfs stabiliteit. Een nieuwe organisatie zowel als een restauratiecampagne drong zich op.

Daarbij stelden zich twee problemen. Ten eerste mocht de schoolwerking niet in het gedrang komen. Elke ingreep moet dus binnen één vakantieperiode afgerond worden en op zichzelf kunnen functioneren. De slechte ondergrond vereist daarnaast speciale funderingen, maar door de configuratie van het terrein en de straat kunnen zware machines om bv. palen te boren, het terrein niet op.

We ontwikkelden een stappenplan om het complex stapsgewijs te renoveren, en wel op zo’n manier dat het resultaat bij elke tussenstap beter is dan voorheen. Het eindresultaat zal toelaten om aan de zijkant van het terrein rechtstreeks van straat naar tuin te gaan, langs een overdekte en een open speelplaats. 

In fase 1 verdwijnen de meest bouwvallige klassen. Een blok van vier nieuwe lokalen wordt tegenaan de tuin, en tegenover een behouden sanitair blok geplaatst, zodat er een grote open ruimte ontstaat tussen de nieuwe constructie en de behouden gebouwen. Zo ontstaat ruimte voor een volwaardige speelplaats. Dit gebouw is omwille van bouwtijd en funderingsproblematiek opgevat als een lichte, geprefabriceerde houtstructuur met externe ontsluiting. Het gebouw is volledig autonoom.

Volgende stappen zijn: restauratie van het hoofdgebouw, afbraak van een tweede reeks achterbouwen en oprichting van een tweede nieuw klassenblok, evenwijdig met het hoofdgebouw. Kroon op het werk wordt een licht glazen afdak tussen het hoofdgebouw en het parallelle nieuwe klassenblok. Zo zal de school beschikken over een centrale overdekte polyvalente ruimte.

Opdrachtgever:                 vzw Comité voor Onderwijs Annuntiaten Heverlee

Fase 1:

Ontwerp en Realisatie:      2012-2014
Oppervlakte:                      134 m²
Budget:                              400 000 euro

Foto's:                                 Anton Leonov

Fase 2

Ontwerp en realisatie:        2019 - ...
Oppervlakte:                       800 m²
Budget:                               ...

Foto's:                                Aline De Bruyne