OO Deinze

SASK en SAMWD Deinze

Verbouwing en uitbreiding van de academie en het conservatorium

Opgave

De bestaande site is een fragmentarische samenvoeging van oude schoolgebouwen met vrij recente toevoegingen. Om de groei het hoofd te bieden werden oude industriële gebouwen geannexeerd: een industriële spinnerij, een kantoorgebouw met toonzalen en een oude tabaksfabriek. In dat geheel zit weinig eenheid, en het is ook weinig zichtbaar naar de buitenwereld toe. De opgave bestond erin om een belangrijke uitbreiding van het vloeroppervlak te realiseren en tegelijk de 4 belangrijkste historische delen te behouden. Tegelijk mocht de continuïteit in de werking van het conservatorium en de academie niet in het gedrang komen.

De juiste functie op de juiste plek

In ons voorstel krijgen alle te behouden historische gebouwen een functie die het best bij hun ruimtelijke vorm past. Slechts één gebouw, de nieuwe klaslokalen, worden verwijderd: zij zijn qua plan, aankleding en bouwfysische kwaliteit weinig interessant, en staan een heldere planopbouw in de weg. Zo wordt het voormalige zijdeatelier met zijn typische sheddakconstructie ingericht tot schilder- en beeldhouwatelier, wordt de voormalige tekenschool verdeeld in grote klassen en de recente uitbreiding omgevormd tot een polyvalente zaal. De bestaande klasgebouwen langs de koer worden vrijwel onaangeroerd gelaten, terwijl de structuur van de tabaksfabriek zich als vanzelf leent voor lokalen voor ballet, theater enz… Ten slotte wordt voorgesteld om het kantoorgebouw aan de Leie-oever niet te slopen, maar te strippen en terug aan te kleden. De nieuwe gebouwen worden vooral geschaard rond de bestaande grote koer die als een soort kloostertuin de draaischijf en ontmoetingsplek van het conservatorium wordt. Het geheel van gebouwen is vooral naar binnen gericht. De site wordt ontsloten door drie straten. Hier worden telkens transparante interfaces voorzien met de publieke ruimte door middel van doorsteken, beglaasde exporuimten en mediatheken, inhammen, enz…

Opdrachtgever:      stad Deinze
Ontwerp:                2010
Realisatie:               wedstrijdontwerp in het kader van een Open Oproep – niet weerhouden
Oppervlakte:          8 400 m²
Budget:                  9 625 000 euro