Academie Leuven

Academie Leuven

Uitbreiding van de Academie en het conservatorium Craenendonck

Mmv. Ir. K. Paridaens (stabiliteit) en Ir. P. Mees (bouwtechniek en akoestiek)
Winnende inzending van een architectuurwedstrijd van de stad Leuven eind 2002.

De smalle straat Craenendonck, gelegen tussen Vismarkt en Lei wordt gedomineerd door drie grote volumes: aan de ene zijde de blinde bakstenen doos van auditorium Minnepoort en de oude Albertschool, nu in gebruik voor het conservatorium, aan de andere zijde een betonnen crèche (ondertussen vervangen door flatgebouw). Tussen Albertschool en Minnepoort lagen enkele bouwvallige huizen. Ze werden afgebroken voor de nieuwe vleugel voor academie en conservatorium. Die verbindt zo Albertschool en auditorium. Het programma omvatte een beeldhouwatelier (verplicht gelijkvloers), een grote slagwerkklas die aansluit op podium Minnepoort, fotoateliers, een polyvalente zaal en zes leslokalen. Een aansluiting op de verschillende niveaus van de Albertschool en het podium van Minnepoort was te voorzien.

Aan de straat telt het gebouw vier verdiepingen, aan de achterzijde vijf. De lokalen die veel hoogte vereisen bevinden zich aan de straatzijde, de leslokalen achteraan. De beeldhouwklas gelijkvloers loopt echter wel door tot aan de achtergevel, maar is daar minder hoog. Net zo beslaat de polyvalente zaal op de bovenste etage de hele bouwdiepte. Het is tussen onderste en bovenste etage dat er vooraan twee en achteraan drie vloeren zijn. Door hellende vlakken in de traphal rechts van het gebouw en in de gangen tussen voor- en achterzijde kan je echter zonder een lift of trappen te nemen van niveau naar niveau gaan. Zo is het gebouw ook geschikt voor andersvaliden. Deze hellende gangen laten ook telkens een aansluiting aan de vloeren van de Albertschool toe.

De gevel van het nieuwe gebouw heeft net als de Albertschool een plint, een middendeel en een bovenbouw, telkens met dezelfde hoogte. De invulling is echter omgekeerd: massieve delen worden transparant en omgekeerd. Heeft de Albertschool een massieve stenen plint, dan heeft de nieuwe school een glazen pui, als vitrine voor de beeldhouwklas. Het uitkragende middendeel heeft geen grote ramen als de Albertschool, maar is een massieve doos met enkele welgemikte gaten. De bovenbouw tenslotte is weer in glas, maar springt terug tegenover de straat. Zo valt er meer licht in de straat en ontstaat een dakterras. Ook de trappartij rechts, met zijn glazen gevel, wijkt terug tegenover de straat en creëert zo plaatselijk een breder trottoir. De trappartij torent uit boven Minnepoort en is zo zichtbaar voor wie van de Brouwersstraat de stad binnenrijdt. Het gebouw is quasi volledig in beton uitgevoerd als een robuuste werkplek. Doorgedreven akoestische ingrepen, zoals een ‘doos in doos’ in de slagwerkklas (daardoor ook de enige ruimte met een gepleisterd interieur) zorgen ervoor dat activiteiten elkaar niet hinderen.

Opdrachtgever:                 stad Leuven
Ontwerp en Realisatie:      2005-2006
Oppervlakte:                      1 437 m²
Budget:                              1 420 000 euro
Fotos:                                Paul Laes, Anton Leonov